Skip links

Su Yalıtımı ile Depreme Karşı Önlem Alın

Su Yalıtımı ile Depreme Karşı Önlem Alın

Topraklarının büyük bölümü çeşitli derecelerde depren bölgelerinde bulunan ülkemizde can ve mal güvenliğinin sağlanması depreme dayanıklı binalar inşa etmekten geliyor. Sonrasında ise bu binaları suyun zararlı etkilere karşı korumak gerekiyor.

Su zamanla binaya sızarak taşıyıcı elemanlarda bulunan demir donatıların paslanmasına yani korozyon oluşumuna sebebiyet verir. Donatıları korozyona uğrayan bir bina sonraki 10 yıl içerisinde taşıma kapasitesinin yarısından fazlasını kaybetmektedir.

Ülkemize son 58 yılda yaşanan depremlerde 58 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş,122 bin vatandaşımız yaralanmış ve yaklaşık olarak 411 bin binanın yıkılmış veya hasar görmüştür.

1999 Büyük Marmara depreminden sonra İBB hasar tespit komisyonun yaptığı araştırmaya göre yıkılan binaların %64’ünde korozyona bağlı sebeplerden dolayı depreme dayanamadıkları tespit edilmiştir.

Su yalıtımı maalesef ülkemizde pek önemsenmemekte ve maliyetinden kaçılmaktadır. Oysa ki su yalıtımı bir binanın ömrünü doğrudan etkileyen bir unsurdur. Ülkemizde bir binanın ömrü ortalama 50 yıldır. Su yalıtımsız binaların ömrü kısa olmakta ve bu hem ülke ekonomisine zarar vermekte hem de can ve mal kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Su yalıtımı uygulaması maliyet olarak yapı maliyetinin ortalama % 5’ine denk gelmektedir.

Bunlarla birlikte su yalıtımı küf, nem, boya kabarması ve sıva dökülmesi gibi hayat konforunuzu düşürecek sorunları da önleyici özelliktedir.

Görüldüğü üzere su yalıtımı binanızın ömrünü doğrudan etkileyen ve bununla birlikte deprem anında binanızın ayakta kalması için hayati önem taşıyan bir uygulamadır. Özellikle Türkiye gibi yapılarının çok büyük bir oranı betonarme olan bir ülkede su yalıtımı çok daha hayati önem taşımaktadır.

Call Now Button