Skip links

Dilatasyon Su Yalıtımı

Kelime manası ‘ genişleme ‘ olan dilatasyon , özellikle geniş taban alanına sahip inşaatlarda taban alanını parçalara bölmek ve üzerine inşa edilen yapının deprem, zemin oturması, titreşim, sıcak-soğuk genleşmesi vb. sebeplerden ötürü çatlama veya kırılmasını önlemek için bloklar arasında kasıtlı bırakılan boşluktur.

Yapı parçalara bölündüğü içinde dilatasyon geçişlerinde su yalıtımı ile ilgili bir ihtiyaç doğmaktadır. Dilatasyonlar hareketli derz oldukları için bu alanlarda sürekli esnek mastikler ve/veya dilatasyon bantları kullanılarak su geçirimsizlik sağlanır.

Genel olarak 5 cm’ye kadar olan dilatasyonlarda polisülfit esaslı kendiliğinden yayılan KÖSTER Fugenspachtel FS-H kullanılır. Daha geniş dilatasyonlar da KÖSTER Flexband dilatasyon bandı kullanılır.

Call Now Button