Skip links

Su Yalıtımının Tarihi

Su Yalıtımının Kökenleri

Su yalıtım teknikleri arayışı 13000 yıl önce, insanların barınaklarını fırtına, yağmur, rüzgar gibi etkenlerden koruma ihtiyacı ve doğa da hayatta kalma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı zamana kadar uzanıyor. Kendini, binalarını ve mallarını korumak için doğuştan gelen arayışla, insanlar binalarını ve evlerini su geçirmez hale getirme ihtiyacını hissediyor.

Tarım Devrimi

Paleolitik Çağ’dan Tarım Devrimi’ne kadar süren korunma konusundaki sürekli endişe, su yalıtım tekniklerinin geliştirilmesine yol açmıştır. İnsanoğlu medeniyetin bu aşamasında avcı-toplayıcılık  yaşam tarzından daha fazla güvenlik ve rahatlık olduğu için yerleşik hayata geçti.

Tarım Devrimi ile insan, tarımsal fazlalığın korunmasına izin verecek teknikler bulmaya çalıştı, zira tahıllardaki fazlalık tahılın depolanması ve nemden korunması, üretimin bozulmasının engellemesi gerekiyordu. Bu şekilde depolama tesisleri için su yalıtım çözümleri bulmak zorunluydu, böylece insanlar yepyeni yaşam tarzını sürekli ve konforlu tutması mümkün olacaktı. Bu dönemde, saman ve kil su yalıtımı için kullanılan ilk malzemelerden bazılarıdır.

Bu çağda seramikler ,sıvıların drenajı ve taşınması için uygun hale getirmek için bitüm ile kaplandı, o zamana kadar mümkün değildi. Bu uygulamalar aynı zamanda insanın belirli bir yere yerleşmesine izin verdi.

Su yalıtım yöntemlerinin bulunması, insanın hayatta kalması ve refahında önemli bir iyileşme sağladı. Bu gelişme, o zamana kadar marangozluk ve duvarcılıkla birlikte, su geçirmezliğin insanlığın ilerlemesinde ki önemini gösteren en önemli üç teknikten biri olarak kabul edildi.

Neolitik Dönem

Binlerce yıl sonra Neolitik Devrim sırasında, binaların su geçirmezliğinin yanı sıra , su taşımacılığının artmasıyla birlikte keşif, balık tutma ve ticarete izin veren ilkel tekneler sudan korunması ihtiyacı doğmuştur. Bu faaliyetler bir kez daha insanlığın gelişiminde ve genişlemesinde en önemlisiydi.

Ahşapta ve kullanılan diğer malzemelerde uygulanan primat tekneleri kaplamak için turba bataklıklarında olan bir bitüm emülsiyonu kullandılar. Böylece tekneler, su taşımacılığının karşılaştığı zorlu koşullarda su geçirmez ve daha güvenilir hale geldi ve medeniyetin su yollarını daha verimli kullanmasına izin verdi. Bu gelişmeler uzun deniz yolculuklarınında önünü açtı.

Antik Mısır

Eski Mısır’da (MÖ 3600 yıllarında) Mısırlılar orada ilk monolitik binalar ve dünyanın en büyük insan yapımı duvar inşaatı olarak kalan Büyük Giza Piramidi’ni inşa ettiler. Bu önemli anıt su yalıtım teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir ve, arkeologların keşiflerinde kireçtaşı temel bloklarına çapraz tabakalara uygulanan kuru kamış elyaflı katlara uygulanan bir bitüm emülsiyonunun kullanıdığı ortaya çıktı. Piramit 1800 yılında açıldığında, mezarlar kuruydu ve tüm iç yapı, Piramidi çevreleyen Nil’in yıllık taşkınlarına rağmen su yalıtımı zaafiyeti göstermemişti.

Bu dönemde Mısırlılar su geçirmez teknikleri mumyalar ve lahitler gibi başka amaçlar için kullandılar. Reçinelerle karıştırılmış bitüm kullanarak, hem mumyaları hem de lahitleri arkeologlar, tarihçiler ve bilim adamları tarafından bu önemli medeniyetin bilgisine izin veren mükemmel bir koruma altında tutmayı başardılar.  

Roma Dönemi

Romalılar,konut yapılarında ,termal banyolar, tiyatrolar ve amfitiyatrolar, su kemerleri ve tapınaklar gibi kamu binalarında su yalıtım teknikleri kullandılar. İnşaat sektörü Roma İmparatorluğu döneminde ki binalar sağlam duvarlar ve iyi bir su yalıtımı ile yapılması neticesinde günümüze kadar kaldılar. Romalılar su yalıtım teknikleri ile gelecek kuşaklar için bilginin geçişine izin veren  temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir.

Su yalıtımı, daha fazla kalite, konfor, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, istikrar ve güvenlik sağlamanın önemi göz önüne alındığında, insanların ve binalarının yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmiştir.

Orta Çağ zamanları

Ortaçağda insan bazı su yalıtım teknikleri de kullandı. XIII.Yüzyılda, kireçin su yalıtım elemanı olarak kullanılmasına,  ıslah çalışmalarının su geçirmez hale getirilmesi için devam edildi ve ayrıca bir tepe tarafından coğrafi olarak korunmayan kaleler, tahkimatlar veya küçük kasabalar, çoğu zaman yapımı sırasında bir hendekle çevriliydi. ,Bu tip yapılar kurşun veya kalın bitüm ile su geçirimsiz hale getiriliyordu.

Su Yalıtım ve İlerleme

Su yalıtımı daha iyi yaşam koşulları için arayışta olan insanoğlunun her zaman hayatının bir parçası olmuştur. Su yalıtım teknikleri tüm uygarlık dönemlerinde gelişerek insanların istikrarlı ve korunmasını sağlayarak gelişimlerini ve refahlarını sağladı.

Binaların yapımından malzeme ve nakliye araçları kaplamasına, sıvıların tutulmasına, medeniyetlerin tarihinin korunmasına, nüfusun hayatta kalması için gerekli suyun yönlendirilmesine ve diğer birçok kullanım amacı ve alanının yanı sıra, su yalıtımı insanlığın ilerlemesinde ve genişlemesinde önemli bir rol oynamıştır.

Call Now Button